Tavoitteet

Digitaalisen osaamisen lisääminen

Uusia koneita, laitteita sekä simulointiympäristöjä sovelletaan käytännön koulutukseen. Koneiden ja laitteiden opastusvideot tukevat oppimista sekä työpaikoilla ja työsaleissa. Toteutettavalla yhteisellä digitaalisella tuotannonohjausjärjestelmällä voidaan simuloida tehdasmallista toimintaa.

Kehitetään yrityksille uusien oppimisympäristöjen kone – ja laitekoulutuksia osaamisen laajentamiseksi ja osaamispalvelujen joustavan saannin turvaamiseksi.

Otetaan käyttöön yritysten digikypsyyttä mittaava työkalu, josta saadaan selville eri yritysten digivalmiudet. Tarjotaan yrityksille, erityisesti NY-yrittäjille ja startup-yrittäjille mahdollisuutta tutkimus ja tuotekehitystyön.

Kilpailukykyä uudesta teknologiasta

Hyödynnetään digitaalisuutta yritysten henkilöille suunnatuissa koulutuksissa. Kehitetään joustavia koulutuspalveluja, jotka eivät ole kiinni ajasta tai paikasta ja turvaavat osaavan työvoiman saantia yrityksiin.

Tavoitteena on tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa, jotta voidaan muodostaa kouluttaja-asiantuntija pooli ja ylläpitää sitä myös hankeajan jälkeen. Akatemia-toiminta vastaa osaamisen kehittämiseen. Perustetaan Painelaiteakatemia ja Hitsausakatemia.

Osaava työvoima

Luomalla elinikäisen oppimisen toimintamalli voidaan mahdollistaa työssä pysyminen myös työntekijän toimintakyvyn mahdollisesti alentuessa. Nopeisiin suhdannetilanteisiin voidaan reagoida osaamisen päivittämisellä.  Myös luvanvaraisten koulutusten valmistelulla ja pilotoinnilla pystytään vastaamaan alueen osaamistarpeita.

Teollisuuden toimialan yrityskuvan rakentamalla tehdään alueen yrityksiä tunnetuksi eri hakijaryhmille.

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sijoittumista teollisuuden toimialalle kehitetään erityisesti heille suunnattuja koulutuspalveluilla. Myös kansainvälistymisen edistäminen maakunnassa yhdessä muiden hankkeiden kanssa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: